Allah, iman edenlere ise, Firavun’un karısını örnek gösterdi

 Allah, iman edenlere ise, Firavun’un karısını örnek gösterdi