tahrim 11

Allah, iman edenlere ise, Firavun’un karısını örnek gösterdi

20 Eylül 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı