talak 3

Kim de Allah’a güvenirse O, ona yeter

25 Ekim 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı