Allah’ın izni olmaksızın hiç bir musibet isabet etmez, kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür

Allah’ın izni olmaksızın hiç bir musibet isabet etmez, kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür

iki topluluğun karşılaştığı gün, başınıza gelen musibet, Allah’ın izni ile gerçekleşti, bu musibet Allah’ın müminleri belirlemesi için meydana geldi
Şüphesiz biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz
Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir
Kardeşinin uğradığı felaket ve musibete sevinme