O gün size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz

 O gün size verilmiş  olan her nimetten sorguya çekileceksiniz