İyilik yarışında önceliği kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur

22 Haziran 2020 Yazar Kuran ve Sünnet 0