İyilik yarışında önceliği kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur

27 Mayıs 2021 Yazar Kuran ve Sünnet 0