Ebedi hoşnutluk, sonsuz ve devamlı nimet bulunan cennet

 Ebedi hoşnutluk, sonsuz ve devamlı nimet bulunan cennet

“Rableri onları, kendi katından bir rahmet ve ebedi hoşnutluğuyla sonsuz ve devamlı nimet bulunan cennetlerle müjdeler.” (Tevbe 21 )

Tevbe 20 : “İnanan, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselere Allah katında en büyük dereceler vardır. İşte kurtulanlar onlardır.”