Tüm insanlık tek ilahtan başkasına kulluk etmemekle emrolunmuşlardı

23 Nisan 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı