Tüm insanlık tek ilahtan başkasına kulluk etmemekle emrolunmuşlardı

1 Haziran 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı