Allah’ın bize yazdığı şeyden başkası, bize asla isabet etmez

Allah’ın bize yazdığı şeyden başkası, bize asla isabet etmez

Müminlerden iki grup savaşırsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin
Müminlerden iki topluluk birbirleriyle savaşırsa aralarını düzeltin
Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa inkar edenlerden iki yüz kişiyi yener, sizden yüz kişi olursa bin kişiyi yener
Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin