Dua; dinde sebat, doğru söyleyen dil, şerden sığınma, hayırlı şeyi isteme

 Dua; dinde sebat, doğru söyleyen dil, şerden sığınma, hayırlı şeyi isteme