Dua; dinde sebat, doğru söyleyen dil, şerden sığınma, hayırlı şeyi isteme

13 Nisan 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı