Dua; dinde sebat, doğru söyleyen dil, şerden sığınma, hayırlı şeyi isteme

18 Aralık 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı