Dua; dinde sebat, doğru söyleyen dil, şerden sığınma, hayırlı şeyi isteme

8 Ağustos 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı