tirmizi zühd 3

Yedi şey gelip çatmadan hayırlı ameller yapmaya bakın yoksa …

30 Temmuz 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı