tirmizi zühd 3

Yedi şey gelip çatmadan hayırlı ameller yapmaya bakın yoksa …

20 Eylül 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı