Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi

1 views