Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi

21 Mayıs 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı