Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi

 Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi