İnsanın yaratılış gayesi

 İnsanın yaratılış gayesi

“Ve iyi bilin ki, ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ve ben onlardan ne rızık istiyorum ne de beni doyurmalarını.” (zariyat 56-57)