zilzal 7 - 8

Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür, kimde zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, o da onu görür

7 Eylül 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı