zilzal 7

Zerre kadar hayır yapan onun karşılığını kesinlikle görecek

31 Ekim 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı