Zerre kadar hayır yapan onun karşılığını kesinlikle görecek

 Zerre kadar hayır yapan onun karşılığını kesinlikle görecek