zümer 17-18

Müjdeler olsun, Allah’a yönelen, Allah’ın sözünü dinleyip, Allah’ın istediği hayatı yaşayanlara

31 Aralık 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı