zümer 9

Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür

23 Kasım 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı