1 2 3 53 15 / 790 POSTS
EL MUAHHİR

EL MUAHHİR

Dilediğini geri bırakan, tehir eden Allah Teâlâ istediği kulunu ileri, [...]
EL MUKADDİM

EL MUKADDİM

Takdim eden; dilediğini öne alan ve ileri geçiren “Hiçbir ümmet, ecelin [...]
EL MUKTEDİR

EL MUKTEDİR

Her şeye gücü yeten, kuvvet ve kudret sahibi, kuvvet ve kudreti altında he [...]
1 2 3 53 15 / 790 POSTS