81-Tekvir Suresi Türkçe Meali

Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır.

Bismillâhirrahmânirrahîm

 1. Güneş, dürüldüğü zaman,
 2. Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,
 3. Dağlar, yürütüldüğü zaman,
 4. Gebe develer salıverildiği zaman.
 5. Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman,
 6. Denizler kaynatıldığı zaman,
 7. Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman.
 8. -9. Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,
 9. (8-9)
 10. Amel defterleri açıldığı zaman,
 11. Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman,
 12. Cehennem alevlendirildiği zaman,
 13. Cennet yaklaştırıldığı zaman,
 14. Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.
 15. -16. Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,
 16. (15-16)
 17. Andolsun, yöneldiği zaman geceye,
 18. Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki,
 19. -20. -21. O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.
 20. (19-20-21)
 21. (19-20-21)
 22. (Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.
 23. Andolsun o, Cebrâil’i apaçık ufukta gördü.
 24. O, gayb hakkında cimri değildir.
 25. Kur’an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
 26. (Hâl böyle iken Kur’an’dan yüz çevirip) nereye gidiyorsunuz?
 27. -28. O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.
 28. (27-28)
 29. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın (size hür irade vermeyi) dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz.

 

Kaynak : https://webdosya.diyanet.gov.tr/kuran/kuranikerim/dosyalar/document/kuran_meal.pdf

 

Tekvir Suresi Türkçe Meali

Diyanet İşleri Başkanlığı

Kur’an-ı Kerim Meali 2011