Etiket: en güzel isimler

EL MUHYİ

Yazar Kuran ve Sünnet

EL MUHYİ ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Mahlûkatı yoktan var edip hayat veren, can bağışlayan, sağlık veren,…

EL BAİS

Yazar Kuran ve Sünnet

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Öldükten sonra dirilten O’dur. Kullarını gafletten uyandırmak için onlara peygamberler gönderen, elçilerle ve…

EL MECİD

Yazar Kuran ve Sünnet

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Sonsuz yücelik sahibi, şan ve şerefi nihayetsiz yüce, ihsanı bol olan. Şeref sahibi.…

EL VEDUD

Yazar Kuran ve Sünnet

Anlamı, açıklaması ilgili ayet, hadisler ve duası; Yarattığı mahlûkatı sevdiği gibi aynı zamanda da o kullarının hayrını isteyen. İyilik yapanı…

EL VASİ

Yazar Kuran ve Sünnet

Mutlak ve hakiki Vasi, İlmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniş ve sonsuz olan Allah. “Yarattıklarına maddi ve manevi genişlik…

EL MUCİB

Yazar Kuran ve Sünnet

Duaları kabul eden O’dur. Kendisine dua edip arzu ve istek de bulunan kullarına yanıt verendir. Kulların dua ettiğinde ona cevap…

ER RAKİB

Yazar Kuran ve Sünnet

Gözetleyip kontrol eden. Bakıp gözeten ve kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen. Bütün varlıklar üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında bulunan. Allah…

EL KERİM

Yazar Kuran ve Sünnet

Keremi lütfu ve bağışı kullarına bol olan. Hiçbir karşılık gözetmeksizin onu kullarına ikram ve ihsan edendir. Allah’u Teâla her çeşit…

EL CELİL

Yazar Kuran ve Sünnet

Sıfatları sonsuz kemalde bulunan. Celal ve azamet sahibi. “Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.” (Rahman, 78. Ayet Meali)…

EL HASİB

Yazar Kuran ve Sünnet

Herkesin yaptığı işlerin hesabını bilen ve gören Yaradan’ımız; Ahirette de onları hesaba çekecektir. Ceza ve mükafat veren ve kendisine tevekkül…