Etiket: en güzel isimler

EL MUKİT

Yazar Kuran ve Sünnet

Her yaratılmışın rızkını ihsan eder. Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, gücü yeten ve koruyan anlamındadır. Bu manaya göre Mukît,…

EL KEBİR

Yazar Kuran ve Sünnet

Büyüklükte kendisinden daha üstünü olmayan, en büyük olan demektir. #AllahuEkber “Doğrusu Allah Yücedir, büyüktür.” (Nisa, 34. Ayet Meali) #AllahuEkber Allah…

EL ALİYY

Yazar Kuran ve Sünnet

Allah’u Teâla Azze ve Celle her şeyden üstün ve yücedir. “Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.” (Nisa Suresi : 34. Ayet…

EŞ ŞEKÜR

Yazar Kuran ve Sünnet

Az iyiliğe çok mükâfat veren. Rızası için yapılan iyilikleri fazlası ve pek ziyadesi ile karşılık veren manasındadır. Şükür; teşekkür etmek, insanlık…

EL GAFUR

Yazar Kuran ve Sünnet

Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol anlamına gelir. Mağfireti çok olan O’dur. Allah Teâlâ’nın kullarına mağfireti pek…

EL AZİM

Yazar Kuran ve Sünnet

Büyüklüğünün sınırı, emsali, ölçüsü olmayan, Bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes, her şeyden ulu, herkesten yüce, şanı büyük, azametli ve…

EL HALİM

Yazar Kuran ve Sünnet

Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren yani Yumuşak huyluluk sahibi anlamına gelir. Allah’ın acıması ve bağışlaması onun öfkesinden…

EL HABİR

Yazar Kuran ve Sünnet

Olmuş olacak her şeyden haberdar. Kâinattaki bütün gizli işlerden,  geçmiş ve gelecek de olan her şeyden haberdar anlamına gelir. “Bilmez…

EL LATİF

Yazar Kuran ve Sünnet

Lutuf ve ihsan sahibi olan, bütün incelikleri bilen Lütfeden – Lütufkâr: Yüce Allah tüm faydalı, hoş güzellikleri kullarına hayır ve iyiliklerle…

EL ADL

Yazar Kuran ve Sünnet

Mutlak adil, çok adaletli. Adaletli-Adil : Allah mutlaka ve daima adil olarak hükmeden, kesinlikle zulmetmeyen, aşırılığa gitmeyen Adl’dır. Gerçekten tam…