EL VAHİD

EL VAHİD ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan, eşi ve benzeri olmayan, zatında tek olan anlamlarına gelmektedir. Vâhid; kendisinden başka olmamak, zatında, sıfatlarında, işlerinde ve hükümlerinde, fiillerinde asla ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan demektir. Sayıla bilirlik, yâni iki Devamı…

EL MACİD

EL MECİD ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan Bu ism-i şerif, Mecid ismiyle aynı manadadır. Mecid ismi, Macid ismine göre daha mübalağalıdır. “Şu muhakkak ki rabbimizin şanı çok yücedir; O, ne bir eş edinmiştir ne de çocuk.” (Cin, 3. Ayet Meali) “Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve Devamı…

EL KAYYUM

EL KAYYUM ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Varlığı ve bekası kendi zatından olan. Zeval bulmayıp devamlı kaim olan. Her şeyi ayakta tutan, varlıklarını devam ettiren. Kayyum kelime anlamı; doğrulup ayakta durmak, devam ve sebat etmek, bir işin idaresini üzerine almak, gözetip korumak. Allah bizâtihi kaim ve mevcut Devamı…

EL HAYY

EL HAYY ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, sonsuz, sınırsız bir hayatın sahibi olan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, gerçek hayat sahibi olan demektir. “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. ” (Furkan, 58. Ayet Meali) Devamı…

EL MUHYİ

EL MUHYİ ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Mahlûkatı yoktan var edip hayat veren, can bağışlayan, sağlık veren, yaşatan demektir. Hayata kavuşturan, canlılara hayat veren. Hayatı yaratan, canlılığı meydan getiren, ölüleri  dirilten, can veren ve canlandıran O’dur. “Onlar, gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve O, onları Devamı…

EL MUİD

EL MUİD ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; El Muiyd, El Mu’id ; Mahlukatı hayattan sonra tekrar ölüme, öldük­ten sonra da tekrar hayata iade eden; öldüren ve dirilten. “Muhakkak ki O, ilk defa (yoktan var ederek) yaratır. Ve (sonra geri) döndürür.” (Buruc, 13. Ayet Meali) “O, ölüden diriyi Devamı…

EL MÜBDİ

EL MÜBDİ ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Başlatan; Allah’u Teâla bütün varlıkları yoktan var eden, varlığı başlatan O’dur. “Allah mahlûkatı ilk baştan nasıl yarattığını, sonra onu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” (Ankebut, 19. Ayet Meali) Yoktan yaratan: Yaratmayı ilk kez başlatan, sonra onu tekrar Devamı…

EL MUHSİ

EL MUHSİ ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Yaratmış olduğu her şeyin sayısını tek tek bilen O’dur. Varlığı bütün ayrıntılarıyla bilir. Allah’u Teâla ilmi ile bütün kâinat alemini kuşatarak, mülkünde olan her şeyin tek tek sayısını bilendir. “Allah yaptıklarınızı gözetliyor.” (Bakara, 265. Ayet Meali) “İnsan hiçbir söz söylemez ki Devamı…

EL HAMİD

EL HAMİD ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Övülmeye lâyıktır. Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Her türlü hamde lâyık olan O’dur. Zatında övülmeye tek lâyık olan yüce Hamîd O’dur. O alemlerin Rabbidir. Yüce arşın tek sahibi O’dur. “Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olan, Hesap gününün sahibi olan Allah’a Devamı…

EL VELİYY

EL VELİYY ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Dost : Cenab-ı Hakk kullarına her daim yardım eden ve onlara dostluk gösteren Veliyy’dir. Mü’minlerin dostu olan O’dur. Allah’u Teâla mü’min kullarını sever ve onların dostu yardımcısıdır. Allah’u Teâla sevdiği kullarının dostudur. “Allah gerçek dosttur.” (Şura, 9.Ayet Meali) “Allah iman edenlerin Velî’sidir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin Devamı…