EL MUKTEDİR

Her şeye gücü yeten, kuvvet ve kudret sahibi, kuvvet ve kudreti altında her şeye boyun eğdiren, gücü altında tutan, istediği gibi tasarruf eden, iktidarı ve kudreti sonsuz olan. “Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir.” (Kehf, 45. Ayet Meali) Allah Teâlâ her şey’e karşı mutlak surette Kâdirdir. Bu kudreti ile dilediği Devamı…

EL KADİR

Her şeye gücü yeten, her istediğini, istediği gibi sonsuz bir güç ve kudretle yapan, sonsuz kudret sahibi olan demektir. “Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” (Bakara, 148. Ayet Meali) Allah Teâlâ, kudretine bir ayna olmak üzere kâinatı yaratmıştır. Fezalarda, sayısı belirsiz âlemleri birbirine çarptırmadan düzenlemek Kâdir isminin tecellisidir. Bütün alemlere intizam Devamı…

ES SAMED

İnsanın karşılaştığı her türlü sıkıntıyı, zorluğu, ihtiyacı giderebilecek olan da ancak O’dur. Zeval bulunmayan ve baki olan, kulların muhtaç olduğu tek ve yegane merci, muradların, dileklerin verildiği merci, tüm sıkıntıların giderilmesi için başvurulan tek merci, yerde ve gökte bulunan tüm varlıkların muhtaç olduğu, fakat kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı anlamına Devamı…

EL VAHİD

EL VAHİD ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan, eşi ve benzeri olmayan, zatında tek olan anlamlarına gelmektedir. Vâhid; kendisinden başka olmamak, zatında, sıfatlarında, işlerinde ve hükümlerinde, fiillerinde asla ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan demektir. Sayıla bilirlik, yâni iki Devamı…

EL MACİD

EL MECİD ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan Bu ism-i şerif, Mecid ismiyle aynı manadadır. Mecid ismi, Macid ismine göre daha mübalağalıdır. “Şu muhakkak ki rabbimizin şanı çok yücedir; O, ne bir eş edinmiştir ne de çocuk.” (Cin, 3. Ayet Meali) “Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve Devamı…

EL KAYYUM

EL KAYYUM ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Varlığı ve bekası kendi zatından olan. Zeval bulmayıp devamlı kaim olan. Her şeyi ayakta tutan, varlıklarını devam ettiren. Kayyum kelime anlamı; doğrulup ayakta durmak, devam ve sebat etmek, bir işin idaresini üzerine almak, gözetip korumak. Allah bizâtihi kaim ve mevcut Devamı…

EL HAYY

EL HAYY ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, sonsuz, sınırsız bir hayatın sahibi olan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, gerçek hayat sahibi olan demektir. “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. ” (Furkan, 58. Ayet Meali) Devamı…

EL MUHYİ

EL MUHYİ ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Mahlûkatı yoktan var edip hayat veren, can bağışlayan, sağlık veren, yaşatan demektir. Hayata kavuşturan, canlılara hayat veren. Hayatı yaratan, canlılığı meydan getiren, ölüleri  dirilten, can veren ve canlandıran O’dur. “Onlar, gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve O, onları Devamı…

EL MUİD

EL MUİD ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; El Muiyd, El Mu’id ; Mahlukatı hayattan sonra tekrar ölüme, öldük­ten sonra da tekrar hayata iade eden; öldüren ve dirilten. “Muhakkak ki O, ilk defa (yoktan var ederek) yaratır. Ve (sonra geri) döndürür.” (Buruc, 13. Ayet Meali) “O, ölüden diriyi Devamı…

EL MÜBDİ

EL MÜBDİ ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Başlatan; Allah’u Teâla bütün varlıkları yoktan var eden, varlığı başlatan O’dur. “Allah mahlûkatı ilk baştan nasıl yarattığını, sonra onu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” (Ankebut, 19. Ayet Meali) Yoktan yaratan: Yaratmayı ilk kez başlatan, sonra onu tekrar Devamı…