Etiket: esmaül hüsna

EL AZİM

Yazar Kuran ve Sünnet

Büyüklüğünün sınırı, emsali, ölçüsü olmayan, Bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes, her şeyden ulu, herkesten yüce, şanı büyük, azametli ve…

EL HALİM

Yazar Kuran ve Sünnet

Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren yani Yumuşak huyluluk sahibi anlamına gelir. Allah’ın acıması ve bağışlaması onun öfkesinden…

EL HABİR

Yazar Kuran ve Sünnet

Olmuş olacak her şeyden haberdar. Kâinattaki bütün gizli işlerden,  geçmiş ve gelecek de olan her şeyden haberdar anlamına gelir. “Bilmez…

EL LATİF

Yazar Kuran ve Sünnet

Lutuf ve ihsan sahibi olan, bütün incelikleri bilen Lütfeden – Lütufkâr: Yüce Allah tüm faydalı, hoş güzellikleri kullarına hayır ve iyiliklerle…

EL ADL

Yazar Kuran ve Sünnet

Mutlak adil, çok adaletli. Adaletli-Adil : Allah mutlaka ve daima adil olarak hükmeden, kesinlikle zulmetmeyen, aşırılığa gitmeyen Adl’dır. Gerçekten tam…

EL HAKEM

Yazar Kuran ve Sünnet

Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran, Hikmetle hükmeden. Hükmedici, bilgisi ve adaletiyle hakkı yerine getiren anlamlarına gelir. Hakkı batıldan ayıran ve…

EL BASİR

Yazar Kuran ve Sünnet

Gizli açık, her şeyi en iyi gören. Her şeyi gören, her şeyin hakikatini gören, hiçbir şey kendisinden saklanamayan, yapılanları tek…

ES SEMİ

Yazar Kuran ve Sünnet

Her şeyi en iyi işiten. Bütün her şeyi işitendir. İşitmeye konu olan her şeyi duyup hakkıyla İşiten O’dur. Duyan o…

EL MÜZİL

Yazar Kuran ve Sünnet

Dilediğini zillete düşüren. Herhangi bir konuda yetki ve söz sahibi kişilerin bu durumlarını yitirmeleri ve itibarlarını tamamen kaybederek haysiyetsiz duruma…

EL MUIZ

Yazar Kuran ve Sünnet

İzzet veren, ağırlayan, yücelten şeref ve haysiyet veren. Dilediğini aziz eden, izzet veren “De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım, dilediğine…