Rabbimiz mealen buyuruyor: “Dua edenin dileğine karşılık veririm”

30 Aralık 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı