El Cami

 El Cami

Mahşerde, kıyamette her mahlukatı, bir araya toplayan, cem eden

“Kendinden başka ilâh olmayan Allah, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?” (Nisa, 87. Ayet Meali)

Allah, bütün faziletleri ve güzel nitelikleri kendinde toplamıştır. Parçaları bir araya getirip birleştirmiş, böylece onlara özel bir yapı kazandırmıştır.

Birbirini seven kalpleri bir araya getiren de O’dur. ölümle birbirinden tamamen ayrılan ruh ve bedeni yeniden birleştiren O’dur. Kıyamet günü bütün insanları huzurunda toplayacak olan, zalim ile mazlumu bir araya getirecek olan O’dur.

“Rabbimiz, Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin.” (Al-i İmran, 9. Ayet Meali)

Yüce Allah, “kün” emriyle, birbirine benzeyen ve de birbirinden çok farklı unsurları bir araya getirerek, tam bir âhenk ile birleştirmiş ve bu harika alemi yaratmıştır.

“Ve,onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini birleştiremezdin, fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. ” (Enfal, 63. Ayet Meali)

Allah’ cemaat halinde yaşama kabiliyetinde yarattığı insanları, tanışmaya, kaynaşmaya, birbirlerini sevmeye ve ortak hareket etmeye teşvik etmektedir. Bunu başaran insanlar, Câmi’ isminin tecellisinden bir nur, bir feyiz alırlar.

Bu isimden kulun alacağı ders, varlık âlemindeki terkipleri, birlik ve beraberlikleri tefekkür etmek, câmi’ mahiyetini en verimli şekilde kullanmak ve bütün insanların bir araya toplanacağı o dehşetli mahşer meydanına hazırlıklı olmaktır.

YA CAMİ,

Sen ki İbrahim’in(as) kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin.  Kerem et beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde

Amin

Esmaül Hüsna , En güzel isimler