El Kaviyy

 El Kaviyy

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası;

Tam ve kâmil bir kuvvet sahibi olan.

Cenab-ı Hak kuvvetli ve kudretlidir. O’nun kuvvetine hiçbir kuvvet karşı gelemez; kudretine hiçbir güç dayanamaz. Her şey O’na kolay gelir; hiçbir şey O’na güç gelmez. Kuvvet ve kudret O’ndadır.

Gücü ve kuvveti sınırsız olan, kendisini hiç bir şey aciz bırakmayan demektir.

“…Allah’ın âyetlerini inkâr ettiler de, Allah da onları günahlarından dolayı yakalayıverdi. Şüphesiz, Allah Kaviyy’dir, azabı pek şiddetlidir.” (Enfal, 52. Ayet Meali)

Mü’min, bütün varlıklara tevzi olunan kuvvetleri, Allah’ın Kaviyy isminin birer tecellisi olarak görmektedir. Rızık kanunuyla, bedenlere kuvvet ihsan edenin de ancak Allah (c.c) olduğunu bilir ve ona göre yolunu çizer.

“Kâfirler azabı görünce, bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu anlayacaklardır.” (Bakara, 165. Ayet Meali)

Kaviyy ismine mazhar olmuş bir kul, madden ve manen kuvvetli olduğu gibi hem de gazap ve şehvet gibi nefsanî kuvvetlere karşı kendini bunlardan alıkoyup iradesine sahip çıkıp kendi nefsine de hakim olur.

“… Doğrusu O, kuvvetlidir; azabı da pek çetindir.” (Mümin, 22. Ayet Meali)

YA KAVİYY, Ey Kudreti zaaftan münezzeh olan, Zayıflığı uğramayan, sonsuz kuvvete sahip olan Sensin. Her şeye gücü yeten, kimsenin kendisine güç yetiremeyeceği Sensin. Gücünde bir an azalma, düşünülemeyecek olan Sensin. Kelebeğin önce kanadını da, bir gezegeni de aynı güzel yaratan Sensin. Güçlü Sensin, biz zayıfı, nefsimize karşı kuvvetlendir bizi. Her şeye gücü yeten Sensin, biz aciziz, dünyaya meylettirme kalbimizi.

Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler