El Müheymin

 El Müheymin

El-Müheymin; Bütün varlıkları gözetleyen, koruyan, ilmi ve kontrolü altında tutan, himaye eden, şahit, emin ve hâkim anlamlarına gelir.

“Onlar bilmediler mi ki, gerçekten Allâh onların (içlerinde gizledikleri nifak) sırlarını da fısıldaşmalarını da bilmektedir ve şüphesiz ki Allâh, (kullardan gizli kapalı olan) tüm gaybları hakkıyla bilen bir Zât’tır!” (Tevbe Sûresi, 66. Ayet Meali)

Allahu Teala varlıkları yaratıp vücuda getirdikten sonra onları başıboş bırakmamıştır. “Müheymin” isminin tecellisi ile yarattıklarını görür, gözetler, murakabe (kontrol) etmektedir her an. Kullarının yaptıkları amellerini ve hallerini görüp gözetmektedir. Gizliyi de açığı da bilmektedir. Onların sözlerini, şükürlerini, şikâyetlerini, yalvarışlarını işitip her anlarından ve durumlarından haberdar olur.

“O (Allah) ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O’nundur. Ve Allah, her şeye şahittir.” (Buruc Suresi 9. Ayet Meali)

“Sana da (Ey Muhammed) geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan (Müheymin) kitabı hak ile indirdik…” (Maide, 48. Ayet Meali)

Rabbini Müheymin olarak tanıyan takva ehli; onu gören, gözeten, her şeyine tanıklık eden, sevapları dâhil bütün haklarını muhafaza eden bir koruyucu ve şahidin olduğunu bilir. Bu bilgi onun haline ve ameline yansır. Kendini kontrol altında tutmaya, eksiklik ve yanlışlarını anlamaya, düzeltmeye ve istikameti muhafaza etmeye çalışır.

“Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki, dördüncüleri O olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları O olmasın. Bundan daha az, yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, O mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını Kıyamet günü haber verecektir. Allah, her şeyi hakkıyla bilir.” (Mücadele Suresi 7. Ayet Meali)

YA MÜHEYMİN, Ey Yaratan, gözeten ve koruyan,Bu âlem Senin korumanla yerinde durur. Senin korumanla yıldızlar düşmez, güneş sönmez. Yere gireni, ondan çıkanı gökten ineni ve ona çıkanı yalnız sen bilirsin. Rızıklar, eceller, ameller Senin gözetimindedir. İmanımızı yok olmaktan koru! Kalplerimizi günahlardan uzak tut! Yüzlerimize aydınlık, Gönüllerimize ferahlık ver. Amin

Ya Müheymin! Sensin gariplerin sığınağı Sensin kimsesizlerin dayanağı Sensin hakki himaye eden Sensin aklimi aldanışlardan kollayan Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin Mazlumların hakkini zalimlerden almayı vaat edersin Sen ki benim en küçük, en önemsiz, En gizli arzularımı da bilir bana merhamet edersin Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.

Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler