El Mukaddim

 El Mukaddim

Takdim eden; dilediğini öne alan ve ileri geçiren

“Hiçbir ümmet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.” (Hicr, 5. Ayet Meali)

Her şeyden önce olan, dilediğini öne alan; dilediğine maddi ve manevi nimetler verip yükselten, öne geçiren, ilerlemelerini sağlayandır.

Yüce Allah, istediği kimseleri yaradılış ve maddi konularda da öne geçirir. Allah, canlıların kimini önce, kimini de sonra yaratmıştır. Zenginliği kimine vermiş, kimine vermemiştir.

“De ki: ‘Allah dilemedikçe, ben kendime bile ne bir zarar, ne de fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.” (Yunus, 49. Ayet Meali)

Allah (c.c.), dilediğini yapmaya gücü yetendir. Ona mani olabilecek, yaptığını engelleyebilecek hiç bir varlık yoktur. Mülkünde ve idaresinde tek tasarruf sahibidir. Bunun yanında dilediğini de erteler, engeller; sona bırakır.

Müslüman, Allah’ın öne çıkardığını öne çıkarmalı arkaya koyduğunu arkaya koymalıdır. Allah’ın Mukaddim ve Muahhir olduğunu bilen kimse, ibadet ve iyiliklerinin çokluğuna güvenmez, günah ve kötülüklerinin çokluğu nedeniyle de Allah’tan ümit kesmez.

Yaptığımız duaların kabulü veya ertelenmesi de yine onun bize olan merhametinin eseridir. Beddua etmemiz veya “al canımı Allah’ım, kurtar beni” türünden, istediğimiz bela ve musibetleri de hemen verseydi şu an biz olmazdık.

Dualarımız bazı şeylerin engellenmesine sebep olabildiği gibi, bazı dualarımız da bazı şeylerin öne gelmesine öne alınmasına sebep olabilir. Önemli olan ve lazım olan dualarımızı samimi ve içten yapmak, Allah’ı razı etmektir.

YA MUKADDİM,

Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerini benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin dilediğini dilediğine üstün kılarsın, Sensin mukaddim dilediğini öne alır dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı sonra yapacaklarımı bağışla.

Amin