El Mümit

 El Mümit

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası;

Yarattığı canlılar için ölümü yaratan, öldüren.

Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir. Öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile, bir hikmet ve tedbir iledir.

“Hayat veren de öldüren de O’dur. O, bir işe hükmettiği (karar verdiği) zaman ona sadece “Ol!” der. Ve o, hemen olur.” (Mümin, 68. Ayet Meali)

Ölüm, bir insanı tefekküre sevk etmesi gereken büyük ve önemli bir hadisedir. Nitekim bir hadislerinde Hz. Peygamber Efendimiz, “Vâiz olarak ölüm yeter” (Beyhaki Şu‘abü’l-îmân V 353)

Ölüm, ölümsüzlüğe giden yolun başı. Neyleyim öte yanda faydasız arkadaşı. Milyon sene gülsem, milyon sene ağlasam, Hakk yolunda olmadıkça neye yarar gözyaşı.

Öldükten sonra ruhları tekrar iade ederek çürümüş bedenleri yeniden dirilten O’dur. Kalpleri marifet nuru ile aydınlatıp dirilten, ölümünden sonra üzerine yağmur yağdırarak toprağı yeniden dirilten ve ondan bitkiler çıkaran da O’dur.

Gerçekten iman etmiş olanlar için mevt, öteki âleme gitmiş eski dost ve ahbaplar kavuşma vesilesidir. Hakiki vatana ve ebedî saadet yurduna girme vâsıtasıdır. Dünya zindanından cennet bostanına bir dâvettir.

Misafir gelecekmiş gibi evini, ölüm gelecekmiş gibi Kalbini temiz tut.

Hiç şüphesiz ölüm herkese ulaşacaktır; ondan kaçış yoktur. Onunla karşılaşınca ihtiyaç duyacaklarımızı, şimdiden tedarik etmek gerekir.

Hayat vazifesinin külfetinden kurtuluş, kulluk mükellefiyetinin ve imtihanın bitme zamanıdır. Beden ülkesine yönetici atanan ruhun, bu vazifeden azl edilmesi de denebilir.

Ölüm ansızın gelmez, insan beklemeyi unutur…

Kulun bu isimden alacağı en büyük ders, ölümü unutmamak ve bütün işlerini ölüm ötesi ebedî hayata göre tanzim etmektir.

YA MÜMİT; Hiçbir şeydik, hayat verdin bir şey olduk lütfunla. Her nefis ölümü tadacaktır ilahi emrin gereği, hayat verdin ölümü de tadacağız. Biz müminlere en kolayından ve en temizinden ölüm nasip eyle.

Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler