Er Rauf

 Er Rauf

Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyan

“Şüphesiz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.” (Hadid Suresi, 9. Ayet Meali)

“Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir.”  (Bakara, 143. Ayet Meali)

Allah’ın kullarına bol nimetler vermesi, onlar çeşitli tehlikelerden koruması- nefislerinin arzu ve isteklerinin peşinden koşmalarına mani olması, O’nun kullarına olan şefkat ve merhametindendir.

 “Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. (Bakara, 185. Ayet Meali)

Bu isimden nasiplenmek isteyen insan her şeyden önce sorumluluğu altındaki insanlardan başlayarak ve bütün insanları, Allah’a isyan etmelerini engelleyecek bir takım koruyucularla isyana düşmekten uzaklaştırmalıdır.

Çevremizdeki insan ve hayvanların iş yüklerini azaltmaya çalışmak, onların işlerini kolaylaştırmalıyız. Zorluğa düşenleri yardımsız bırakmamalıyız.

 “Muhakkak Rabbiniz Rauf’dur, Rahimdir” (Bakara, 207. Ayet Meali)

Bir insan, muhtaçlara acıdığı, onların dertleriyle dertlendiği ve gücü yettiğince kendilerine ikram ve ihsanda bulunduğu nisbette bu isimden feyiz alır.

YA RAUF,

Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana refetinle muamele et bana

Amin