Rabbimiz, bizi bağışla, kalplerimizde iman edenlere karşı hiç bir kin tutturma

 Rabbimiz, bizi bağışla, kalplerimizde iman edenlere karşı hiç bir kin tutturma