Facir bile olsa mazlumun duası makbul olur

30 Temmuz 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı