Facir bile olsa mazlumun duası makbul olur

23 Kasım 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı