Facir bile olsa mazlumun duası makbul olur

19 Mart 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı