Facir bile olsa mazlumun duası makbul olur

14 Temmuz 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı