İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister, insan pek acelecidir

20 Ağustos 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı