İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister, insan pek acelecidir

 İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister, insan pek acelecidir