İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister, insan pek acelecidir

14 Aralık 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı