1 2 3 4 65 30 / 973 POSTS
Kim de Allah’a güvenirse O, ona yeter

Kim de Allah’a güvenirse O, ona yeter

Kuran ve Sünnet, Ayeti Kerime, Hadisi Şerif, Esmaül Hüsna, Dua #kuranvesunn [...]
EL MUIZ

EL MUIZ

İzzet veren, ağırlayan, yücelten şeref ve haysiyet veren. Dilediğini aziz [...]
Müminler ancak Allah’a tevekkül etsinler

Müminler ancak Allah’a tevekkül etsinler

Kuran ve Sünnet, Ayeti Kerime, Hadisi Şerif, Esmaül Hüsna, Dua #kuranvesunn [...]
ER RAFİ

ER RAFİ

Dilediğini yücelten, yukarı kaldıran, zilletten izzete çıkaran, makam ve m [...]
Allah’ım, bize fayda verecek ilim öğret ve bizim ilmimizi artır

Allah’ım, bize fayda verecek ilim öğret ve bizim ilmimizi artır

Kuran ve Sünnet, Ayeti Kerime, Hadisi Şerif, Esmaül Hüsna, Dua #kuranvesunn [...]
Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan, O’nu hamd ile tesbih et

Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan, O’nu hamd ile tesbih et

Kuran ve Sünnet, Ayeti Kerime, Hadisi Şerif, Esmaül Hüsna, Dua #kuranvesunn [...]
Allah bize yeter, O ne güzel bir vekildir

Allah bize yeter, O ne güzel bir vekildir

Kuran ve Sünnet, Ayeti Kerime, Hadisi Şerif, Esmaül Hüsna, Dua #kuranvesunn [...]
EL HAFID

EL HAFID

Bu isminin tecellisi ile müminler de alçaltılır ve sabırları sınanır. O bu [...]
1 2 3 4 65 30 / 973 POSTS