Babanın oğlu için duası, peygamberin ümmeti için duası gibi makbuldür

5 Ekim 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı