Allah’ım dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın, bizleri yücelttiklerinden eyle

Allah’ım dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın, bizleri yücelttiklerinden eyle

İlgili

MALİK-ÜL MÜLK
EL MUIZ
EL ALİYY
EL MELİK