İnsan, kendisine zarar geldiğinde yalvarır ancak nimet verilince bunu kendinden bilir

İnsan, kendisine zarar geldiğinde yalvarır ancak nimet verilince bunu kendinden bilir

Aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet, sana hak gelmişken onların heveslerine uyma
Sabredenlere müjdeler olsun
Sizi imtihandan geçireceğiz
Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir