Allah (c.c)

 Allah (c.c)

(c.c.) : Celle Celaluhu: Allah ismi anıldığı zaman, hürmet ve tazim için söylenir, ona mahsustur. “Onun şanı ne yücedir.” demektir.

Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimleri kuşatan özel ismi, isimlerin sultanı

Bu esma yüce Allah’ın Celal ve Zat ismi olarak bilinir. Allah’ın 99 isminden biriolan cami, ismi şerifinin anlamı toplayıcı demektir. Bu 99 isimlerinin de sıfatların da sırrı, tecellisi, hikmeti bu esmada biraya gelmiştir.

Allah ismine lafza-i celal denilir. Tüm diğer isimler ise lafza-i celal ismine sıfat olmaktadır. Lâkin o hiç bir isme sıfat olamaz.

Allah ismi yalnızca O’na ait olan özel bir isimdir. O vardır. O’ndan başka ilâh yoktur. Allah’ın isimlerinin sultanı Allah ismidir.

En güzel isimlere ve sıfatlarla sahip olan O’dur. Varlığı ezelden ebedi olan bütün övgü ve şükürlere tek layık olan yüce yaratıcımız Allah’tır.

 “Allah! O’ndan başka ilâh yoktur…”(Bakara, 255. Ayet Meali)

 “Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi Allah’ındır…” (Bakara, 284. Ayet Meali)

İman dolu bir kalbde Allah’tan başka sevgiye yer vermemek gerekiyor. Allah’a selim bir kalb ile teslimiyet biz mümin kula yakışır. Allah aşkı sevgisi muhabbeti yaşayan yürek herdaim huzurlu olur.

” De ki: İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O’nundur.” (İsra, 110. Ayet Meali)

” Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur. (Tâ-Hâ 28. Ayet Meali)

EY ALLAH’IM,

Her şeyi yoktan var eden Sensin. Şanın çok yücedir. Bütün eksiklikler uzak Senden. Eşi, benzeri olmayan biricik mabud Sensin. Her şey Senin, yer, gök ve arasındakiler. Hiçbir şeyde ortağı olmayan. Mülkün tek sahibi Sensin. Ey en güzel isimlerin yegâne sahibi, Esmânı anmakla güzelleştir dilimizi. Senden başkasına meylettirme kalbimizi. Rahmetinden uzak tutma bizi.

Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler