“Öyleyse siz, bütün zamanlarınızda beni anın, ben de sizi her an bağışlamak ve sevap vermekle anayım. Verdiğim nimetlere karşı bana şükredin, nankörlük etmeyin.” ( Bakara 152 )