bakara 152

Bütün zamanlarınızda beni anın, ben de sizi her an bağışlamak ve sevap vermekle anayım

31 Aralık 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı