El Adl

 El Adl

Mutlak adil, çok adaletli.

Adaletli-Adil : Allah mutlaka ve daima adil olarak hükmeden, kesinlikle zulmetmeyen, aşırılığa gitmeyen Adl’dır.

Gerçekten tam adalet sahibi olan O’dur. Mutlak adil olup, her şeyi yerli yerinde yapan O’dur. Tüm yaptıkları hak ve adalet üzere olan’dır. Çok Adaletli olan O’dur. Adaletle hükmeden O’dur. Adalet sahibi olan Adl’dır.

“Allah âdil olanları sever.” (Maide-52. Ayet Meali)

”Biz ise, kıyamet günü için dürüst teraziler koyarız; hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmez; bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirir koruz. Hesap gören olarak da Biz yeteriz.” (Enbiya-47. Ayet Meali)

“Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamaları ve O’na ibadet etmeleri; kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine ortak koşmayan kimselere, birer birer hak sahibine kabiliyeti orantısında hakkını vermek bu dünyada El-Adl isminin tecellisi ile vuku bulur, azap etmemesi, onları cennetine koymasıdır.” (Hadis-i Şerif –Müslim iman 4)

“Kim kardeşine haksızlık etmişse, onunla helalleşsin…” (Hadis-i Şerif -Buhari Rikak 48)

“Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz!” (Hadis-i Şerif –Tirmizi)

“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (Zilzal-7-8. Ayet Mealleri)

“Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.” (Nahl-90. Ayet Meali)

”Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (Nisa Suresi, 58. Ayet Meali)

YA ADL, Öyle adilsin ki, zerre miktar iyiliği mükâfatlandırırsın. Öyle adilsin ki, zerre miktar kötülüğü cezasız koymazsın. Öyle adilsin ki, mahkemede hiç kimsenin hakkı yenmez. Öyle adilsin ki, mahkemede mazlumun hakkı asla yerde kalmaz. Zulmedenlere karşı adaletine sığınırız. Zulme uğramaktan da,  zulmetmekten de koru bizi! Hesap günü terazi Senindir. Sevabımızı ağır, günahımızı hafif eyle. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler