El Hakem

 El Hakem

Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran, Hikmetle hükmeden. Hükmedici, bilgisi ve adaletiyle hakkı yerine getiren anlamlarına gelir.

Hakkı batıldan ayıran ve kıyamet günü kullarının arasında hükmedip haksız ve zalimlerden mazlumun hakkını alıp sahibine iade eden veren manası içermektedir.

Allah (cc) Hakem`dir. Hükmünde adil olandır. O`nun hükmü olmadan hiçbir iş nihayete ermez. O hak ile hükmeder, hiç kimseye haksızlık etmez.

“… Allah aranızda hükmedinceye kadar bekleyin. O hakimlerin en iyisidir.”  (Araf Süresi : 87. Ayet Meali)

“Allah size Kitab’ı açık açık indirmişken O’ndan başka bir hakem mi isteyeyim? “ (Enam Suresi: 114 Ayet Meali)

“Hayır! Rabbine andolsun ki, onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapmadıkça, sonra senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı bulmadıkça ve tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar.” (Nisa Suresi, 65. Ayet Meali)

Verdiği emirlerin, koyduğu yasaların, icra ettiği tüm hükümlerin, varlıklar üzerinde sözlü ve fiili olarak uyguladığı kararların hepsi O’nun gerçek tek hakim olduğunun bir göstergesidir.

Rabbimiz hiç bir kuluna zerre miktarı kadar da olsa haksızlık yapmaz. Kullarına da günahından fazla ceza verip çektirmez.

YA HAKEM, Hesap günü bizi rahmetinden uzaklaştırma. Hüküm ancak Sana ait olacağı o günde bizi çaresiz bırakma. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler