El Aliyy

 El Aliyy

Allah’u Teâla Azze ve Celle her şeyden üstün ve yücedir.

“Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.” (Nisa Suresi : 34. Ayet Meali)

İzzet, şeref ve hükümranlık açısından o yücelerin yücesi olan Aliyy’dir.

Allah mutlak yücedir. O yüceler yücesi ilim ve hilm sahibi olanda odur.

“De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğini verirsin. Dilediğinde de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”  (Al-i İmran, 26. Ayet Meali)

“Allah, rahmeti yüz parça yaratmış, doksan dokuzunu kendi nezdinde tutmuş, yeryüzüne bir parçasını indirmiştir. İşte mahlûkat, bu bir parçadan dolayı birbirlerine merhamet ederler…” (Hadis-i Şerif- Buhari)

“Yüce Rabbinin adını tespih et.” (A’la Suresi , 1. Ayet Meali)

“Subhane rabbiye’l-a’la” – “Ey Yüce Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim”

Bir kulun Allah’a en yakın olduğu an secde anıdır. Secdede edilen dua en makbul dualar arasındadır.

YA ALİYY, Ey kendisinden üstün bir varlık düşünülmesi imkânsız olan ALİYY, Sensin her işiyle, her hükmüyle, her sıfatıyla üstün olan. Sensin bütün yücelikleri, şânı, şerefi yaratan. Sensin dinini gönderip insanı yücelten. Sen ezelîsin, ebedîsin, zenginliğine yücesin. Biz fâniyiz, aciziz, fakirliğimize süflîyiz. İnancımızla kurtar bizi aşağıların aşağısından. Senden başkasına boyun eğme süflîliğinden kurtar bizi. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler