El Kebir

 El Kebir

Büyüklükte kendisinden daha üstünü olmayan, en büyük olan demektir.

#AllahuEkber

“Doğrusu Allah Yücedir, büyüktür.” (Nisa, 34. Ayet Meali)

#AllahuEkber

Allah Teâlâ kibriyâ sâhibidir. Kibriyâ, zâtın kemâli . Her bakımdan büyük, varlığının kemâline hudut yoktur. Bütün büyüklükler O’na mahsustur.

#AllahuEkber

 “Gerçekten Allah, Yücedir, büyüktür.” (Hacc, 62. Ayet Meali)

#AllahuEkber

Allah’ın hüküm ve kararlarına karşı çıkabilecek, en ufak bir müdahalede bulunabilecek kimse yoktur ve buna kimsenin de gücü yetmez. Kainattaki her hangi bir şeyi yok etmek isterse, anında yok eder, olmayan bir şeyi yaratmak isterse de anında “OL” demesi yeterlidir.

#AllahuEkber

“OL” dedi bir kere var oldu cihan; “OLMA” derse mahvolur ol dem hem an”

#AllahuEkber

Allah’ın, yapmak istediği de “OL” dediği bir şeye “OLMA” diyecek veya yapmak istemediği ve “OLMA” dediği bir şeye de “OL” diyecek bir güç ve kuvvet yoktur.

#AllahuEkber

“Artık hüküm, Yüce, büyük olan Allah’ındır.” (Mumin, 12. Ayet Meali)

#AllahuEkber

Allah, bir canlıya zarar vermek istese hiçbir güç ve kuvvet olmadığı gibi, dilediğine rahmet verir, dilediğine azap eder ama buna ne kimse ne engel olabilir nede istemediğini ona kimse yaptırabilir.

#AllahuEkber

YA KEBİR, Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya, Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya, Bir seni büyük bilenlerden eyle beni, Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi, Kibriyanı anlayacak akılla donat beni , Celalini görmekle genişlet kalbimi.

Amin

Esmaül hüsna, en güzel isimler