El Azim

 El Azim

Büyüklüğünün sınırı, emsali, ölçüsü olmayan, Bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes, her şeyden ulu, herkesten yüce, şanı büyük, azametli ve yücelik sahibi olan manasındadır.

El Azim ism-i şerifi “sonsuz azamet sahibi” manasındadır. Sınırsız büyüklük ve yücelik anlamındaki “azamet” sıfatı, mutlak manada Cenab-ı Hakk’a aittir. “Azim” kelimesinin zıddı “hakirdir”. O (CC), zatında ve sıfatlarında sonsuz kemal sahibi olandır. Varlığı kendinden, ezeli ve ebedi olan Vacib ve Vahid’in zatı yücedir.

Azamet ve Kerem sahibi olan Azîm, Kerîm, kendisinden başka ilâh olmayan, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan Hayy ve her şeyi ayakta tutan Kayyûm olan Allah’dan mağfiret diliyor ve tevbe ediyoruz. O bütün ayıp, kusur ve kötülüklerden münezzeh olan Sübhan’dır.

“…O, çok yüce, çok büyüktür.” (Bakara Suresi : 255. Ayet Meali)

İlmi gibi kudreti de büyüktür, yücedir. Zati olan kudreti sınırsızdır. Mutlak kudretine müdahale edecek başka bir güç yoktur. Yaratıcılıkta tektir, ortağı yoktur. Eşyayı süratle ve kolaylıkla yoktan yaratır. Çok şeyi bir şey kadar kolay yaratır.

“Göklerde ve yerde olanlar O’nundur, O Aliy’dir, O Azimdir.” (Şura,4. Ayet Meali)

“Öyleyse Azim Rabbinin ismini tesbih et” (Vakıa / 74) emrini dinler, Namazlarımızda gerek rükuda gerek ise secdelerimizde Allah’ı tespih ederken, bu anlamda tespih eder, “Sübhane Rabbiye’l-Azim; Allah’ım! seni tesbih eder ve noksan sıfatlardan tenzih ederim; senin şanın ne yücedir. “veya “Sübhane Rabbiye’l-A’la;Allah’ım! Seni tesbih eder ve noksan sıfatlardan tenzih ederim; sen ne yüce, ne ulusun…” demekteyiz.

YA AZİM, Ey azamet ve saltanat sahibi, Ey azametine karşı her şeyin boyun eğdiği, Ey her şeyde azameti görünen, Ey bütün azimlerden daha azim olan, Ey izzetinde Azim, celalinde Azim, kudretinde Azim ve her isim ve sıfatlarında Azim olan, Azametinin hakkı için biz günahkâr kullarını bağışla. Senden başka hiçbir şeyi olmayan ve tek ümidi affın ve rahmetin olan şu kullarına merhamet eyle, İsim ve sıfatların hakkındaki bu çalışmamızı günahlarımıza kefaret eyle. Bizleri kendine kul ve Habibine ümmet eyle.

Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler