El Cebbar

 El Cebbar

Emir ve fermanına karşı konulamayan, hükmüne karşı gelinmek ihtimali bulunmayan, gücü ve kuvveti sınır tanımayan, hiç mağlup olmayan demektir. Her şeyde hükmünü kayıtsız, şartsız yürüten, eksikleri tamamlayan kırıkları tamir eden anlamına gelmektedir.

“Mahlukatı, iradesine uymaya mecbur eden. Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan. Yaratıkların noksanlarını düzelten, işlerini ıslah eden.”

Âcizi güçlendiren, güçlükleri kolaylaştıran, sabır veren, yüce olan, her şeyden üstün olup onlara hâkim ve galip olan, kendisine ortak koşulmasından da münezzeh olan.

“O, …Azîz’dir, Cebbâr’dır, Mütekebbir’dir.”(Haşr, 23. Ayet Meali)

Emrine karşı konulmayan, mahlukatı mecbur eden, ne isterse istediğini zorla da olsa yaptıran; gücü ve kuvveti sınır tanımayan, hiç mağlup olmayan demektir.

Cebbar olan Allah  dilediğini zorla yaptırmaya muktedirdir. Hükmünü geri çevirecek ve takdirini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. Emri ve hükmü her şeye hakimdir. Kullarının işlerini yoluna koyar ve onların eksikliklerini giderir. Kırıkları onarır, dertlere derman ihsan eder.

“O’nu bulan neyi kaybeder? Ve O’nu kaybeden neyi bulur? Sultan-ı Kainatı bulan her şeyi bulur. Hadsiz minnetlerden ve korkulardan kurtulur. O’nu bulamayan ise hiçbir şey bulamaz. Bulsa bulsa başına bela bulur.”

“Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Arş’a istivâ eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah’tır. (Bunların) her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip âyetleri açıklamaktadır.” (Rad Suresi 2. Âyet Meali)

YA CEBBAR, Dağınıklığımızı Toparla, Bize Düzenlik İhsan Et. Kırık Dökük Amellerimizi, Acziyetimize Bağışlayarak Kabul Eyle. Amin

YA CEBBAR, Sen ki mağrurlari gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönderde Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklimin beni saptırmasına geçit verme Hep itaat üzere sabit kil beni. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler