El Mütekebbir

 El Mütekebbir

Büyüklüğünü her şeyde ve her hadisede gösteren, Kibriya ve azamet kendisine mahsus olan, sonsuz büyüklük, azamet ve kibriya sahibi.

“O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka ilah yoktur. … Mütekebbir’dir.” (Haşr Suresi 23. Âyet Meali)

“O gün onlar (kabirlerinden) fırlayıp çıkarlar. Allah’a karşı hiçbir şeyleri gizli değildir. (Buyrulur ki:) ‘Bu gün mülk kimindir?’ (Şöyle cevap verilir:) “Tek ve Kahhâr olan Allah’ındır.” ( Mümin, 16. Ayet Meali)

Allah Resûlü (a.s.m.) bir hadis-i şeriflerinde beş şeye hayret ettiğini bildirir. Bunlardan birisini de şöyle ifade buyurur: “Evvelinin bir cîfe, ahirinin bir lâşe olduğunu bildiği halde büyüklenen insana şaşarım.”

Hazreti Ebu Bekir Sıddık (ra) halife seçildiğinde şöyle demiştir: “Kibir ve gururdan sakınınız! Topraktan yaratılan, sonra tekrar toprağa dönüp kurtların yiyeceği, bugün canlı, yarın ölü insanın gururu nedendir ve kimedir?

Büyüklük ve ululuk, ancak Allah’a mahsustur, varlığı ile yokluğu Allah’ın bir tek emrine ve iradesine bağlı bulunan kâinattan hiçbir şey bu sıfatı takınamaz. Yaratılmışların içinde ilk defa kendini büyük gören iblis olmuştur.

İnsan çalışıp çabalamalı, büyük adam olmalı, fakat hiçbir zaman büyük görünmemeli. Kendini bilen büyüklenmez. Büyüklük ancak Allah’ın şanıdır. O’nun sıfatını mahlûk takınamaz, haddini aşmış olur. Böylelerinin cezası da çetin olur. Bu hikmetten dolayı kibrin ve kibirlinin hasmı Allah’tır.

Kul gurur ve kibirden üç esas ile kurtulur; akıl, ilim ve marifet. İlim, hem aklın hem de marifetin içinde mündemiçtir. Marifetten gaye, dört şeyi bilmektir: Rabbini, nefsini, dünyasını ve ahiretini.

Musa da şöyle dedi: ” – Ben hesap gününe inanmayan her kibir ve azamet sahibinden Rabbime ve Rabbinize sığındım.”(Mümin Suresi, 27. Ayet Meali)

YA MÜTEKEBBİR, Ben acizim sen Kadir’sin,Ben fakirim sen Rahim’sin, Ben ölüyüm sen Hayy’sın, Ben çaresizim sen Ehad’sın, Ben muhtacım sen Samed’sin, Ben sağırım işiten sensin, Ben körüm gören sensin, Ben dilsizim konuşan sensin, Ben yaratılıyorum yaradan sensin, Ben yokum var eden sensin, Ben hiçim ama emellerim büyüktür, Ben yoksulum ama isteklerim çoktur, Ben isterim çünkü sen büyüksün, Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Amin

Esmaül hüsna, en güzel isimler