El Gaffar

 El Gaffar

Mağfireti pek çok olan, kullarının ayıplarını örten; mağfireti çok olan, kullarının günahlarını pek çok bağışlayan anlamına gelir.

Çok örten ve perdeleyen manasına gelen Allah’ın (c.c.) sıfatlarından biri. Arapça -ğafere- örttü, perdeledi, bağışladı fiilinden mübalağalı ism-i fâildir.

“Hiç şüphe yoktur ki ben; tövbe ve iman edenleri, iyi amel işleyenleri, sonra da doğru yolda (ölünceye kadar) sebat edenleri elbette çok yarlığayacağım.” (Taha, 82. Ayet Meali)

“Ey Muhammed, kullarıma haber ver ki; hakikaten ben, çok yarlığayıcı, kemâliyle esirgeyiciyim.”(Hicr, 49. Ayet Meali)

“De ki: Ey kendilerinin aleyhinde (günahta) haddi aşanlar, Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları mağfiret eder. Şüphesiz ki O, çok mağfiret edici, çok esirgeyicidir.”(Zümer, 53. Ayet Meali)

“Ey kullarım, hiç şüphesiz ki siz, gece-gündüz hata işliyorsunuz. Ben ise bütün günahları mağfiret ederim. O halde benden bağışlanmanızı isteyiniz sizi bağışlayayım.” Hadis-i Kutsi (et-Tâc, V,148).

“Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşulan günahı bağışlamaz. Şirkin dışındaki günahları, dilediği kimse için mağfiret eder. Kim Allah’a şirk koşarsa muhakkak ki o, uzak bir sapıklıkla sapmıştır.” (Nisa, 116. Ayet Meali)

Mümin, tövbe ve mağfiret ile ilgili olarak daima korku ile ümid arasında bulunmalıdır. Müslüman, ne kadar ibadet ederse etsin, Allah’ın azabından güven içerisinde olamaz; ne kadar günahkar olursa olsun Allah’ın mağfiretinden ve bağışlamasından ümidini kesemez.

YA GAFFAR, Ya Rabb; rahmetini umar, azabından korkarız. Sen Affı seversin bizleri Affet. YA GAFFAR, Hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve Senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. YA GAFFAR, Öyle Gaffar’sın ki, Sana tövbe icin açılan elleri boş çevirmezsin. Öyle Gaffar’sın ki, Dökülen pişmanlık gözyaşlarını boşa vermezsin. Öyle Gaffar’sın ki, Rahmetinden ümidi kestirmezsin. Öyle Gaffar’sın ki, Çirkinliklerimizi örttüğün gibi, Günahlarımızı da örtersin. Mağfiret kapına yönelen

kullarınız, bağışla bizi! Sonsuz rahmetine sığınan kullarınız, Affınla sevindir bizi. Amin

Esmaül hüsna, en güzel isimler