El Kahhar

 El Kahhar

Kahhâr (Kahreden-Mahveden) Allah düşmanları şiddetli bir şekilde kahrederek, zalimleri yerle bir eden Kahhâr’dır.

Tek yenilmeyen her şeye galip gelen, güç sahibi, bütün her şeye her istediğini yapacak güçte galip ve hâkim olan anlamına gelir.

“O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.” (Enam Suresi-18. Ayet Meali)

“O gün, yer başka yere çevrilir, gökler de (başka göklere)! Ve (herkes) Vâhid (bir olan), Kahhâr (kahredici üstünlük sâhibi) olan Allah’ın huzûruna çıkarlar.” (İbrahim Suresi- 48. Ayet Meali)

” De ki ‘Herşeyi hakkıyla yaratan Allah’dır. Ve O, Vâ hid (bir olan)dır, Kahhâr (herşeye kudretiyle mutlak galib olan’dır.” (Rad Suresi-16. Ayet Meali)

 “O gün onlar (kabirlerinden) meydana çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah´a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? Kahhâr olan tek Allah’ındır.” (Mümin-16. Ayet Meali)

“Görmediler mi ki, onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkânları kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmurlar indirip evlerinin altından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helâk ettik. Biz onları, günahları sebebiyle helâk ettik ve onların ardından başka nesiller yarattık.” (Enam, 6. Ayet Meali)

YA KAHHAR, Kahrından rahmetine sığınılacak olan yalnız Sensin. Gücünden, kudretinden hiçbir yere kaçış olmayan Sensin. Emirlerine uymayanları helâk, şehirlerini viran eden Sensin. Senden başka hiçbir yardımcımız olmayacak günde bizi rahmetinden uzaklaştırarak kahretme! Bizi azabının korkusuyla Sana sığınıp Rahmetinden ümit kesmeyenlerden eyle! Amin

YA KAHHAR, Sen öyle Kahhar’sın ki kahrında lütfun çok kahrında acelen yok. Sen öyle Kahhar’sın ki kahrında adalet var kahrına sınır yok. Düşmanımız çok aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri.

Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler