El Habir

 El Habir

Olmuş olacak her şeyden haberdar.

Kâinattaki bütün gizli işlerden,  geçmiş ve gelecek de olan her şeyden haberdar anlamına gelir.

“Bilmez mi o yaradan ki o her şeyi inceden inceye bilen, her şeyden haberdardır.“ (Mülk Suresi : 14. Ayet Meali )

Günah işleyeceğiniz vakit El-Habir ismi aklımıza gelsin. Çünkü Allah gizli açık olan tüm yaptıklarımızdan haberdardır. Unutmayalım. Günah ve haramlardan uzak bir yaşam, helal kazanç, helal rızıklar kazanalım.

Biz kullar şeytana nefse uymuş gidiyoruz. Bak ayette ne diyor? Bu gidiş nereye? Nereye gidiyoruz? Soruyor muyuz? Bunu kendimize soralım…

Ey iman edenler, Allah’tan korkun ve kişi yarın için önceden ne göndermiş baksın. Hem Allah’tan korkun çünkü Allah her ne yaparsanız şüphesiz haberdardır.(Haşr Süresi : 18. Ayet Meali)

“Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışmamız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanının O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.“ (Hucurat Suresi : 13. Ayet Meali)

Günlük yatmadan önce kendini bir muhasebe et. Bugün kendim için ne yaptım. Bugün Allah için ne yaptım. Bugün din kardeşim için ne yaptım. Yaptıklarını, gör bak, dinle düşün, hesabını ona göre yap nefsinle..

YA HABÎR, Ey ilminden hiçbir şey saklanmayan Allah’ım. Sensin, bize gizli olan şeylerin kendisi için aşikâr olduğu. Sensin, saklı duyguların, gizli düşüncelerin kendisine gizli kalmadığı, Sensin, kalbimizden niyetlerin aslını bilen. Senden habersiz bir tohum çatlamaz yerin altında. Senden habersiz bir yaprak bile düşmez toprağa. Ulaştırdığın habere tam iman edenlerden eyle bizi. Senden habersiz,  Senden uzak bırakma kalbimizi. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler