El Hafıd

 El Hafıd

Bu isminin tecellisi ile müminler de alçaltılır ve sabırları sınanır. O bu ismini sadece insanlarda değil toplumlarda ve devletlerde de tecelli ettirir.

Değersiz yapan, alçaltan ve cezalandıran, hor ve hakir kılandır. O bu isminin tecellisi ile zalimleri ve asileri cezalandırır. Bu dünyada ve ahirette zelil eder.

 “O aşağılatıcı, yücelticidir.” (Vakıa Suresi 3. Ayet Meali)

Allah, dilediği kulunu indirir, dilediğini de yükseltir. Kulların yükselmesi, alçalması, zenginleşmesi ve yoksullaşması Allah’ın elindedir.

O istediğini istediği an alçaltır, darlığa ve sıkıntılara sokar. İstediğini de istediği an bolluk ve berekete ulaştırır.

Allah Teâlâ, istediği kulunu yukarıdan aşağı atıverir. Şan ve şeref sâhibi iken, rezîl ve rüsvây eder ve bu muamelesi çok defa, kendisini tanımayan, emirlerini dinlemeyen âsiler, başkalarını beğenmeyen mütekebbirler ve hak hukuk tanımayan zâlim zorbalar hakkında tecellî eder.

YA HAFID, Öyle Hafid’sin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle Hafid’sin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi zillete düşürme kalbimi. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler