El Hakk

 El Hakk

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası;

Hak ve hakikatin kendisi, değişmekten münezzeh olan. Fiilen var olan, mevcudiyet ve uluhiyyeti gerçek olan.

Alemde her şey değişir ancak Allah’u Tealenin varlığı daimdir.

“Hak geldi; bâtıl yok oldu.”  (isra, 81. Ayet Meali)

Varlığı hiç değişmeden duran. Hakk, varlığı hakikî bulunan zâtın ismidir. Yani, varlığı daima sâbittir. Allah Teâlâ’nın zâtı, yokluğu kabûl etmediği gibi, herhangi bir değişikliği de kabûl etmez.

“Allah, hakkın ta kendisidir.” (Hac, 62. Ayet Meali)

Ahirette hakkı batıldan ayıran, hak sahiplerine haklarını zalimlerden alıveren.

Hak, inkârı mümkün olmayan, ispat edilmesine gerek duyulmayan, varlığı kabul edilendir. Hakikaten vâr olan yalnız Allah Azize Ve Celle’dir.

“Hak, Rabbinizdendir.”  (Kehf, 29. Ayet Meali)

Varlığı inkâr edilemez. Bütün varlık âlemi, O’nun varlığının apaçık delilidir.

YA HAKK, Ey zâtı ve sıfatlardan hiçbir değişme olmayan, Her şey her an değişir, değişmeyen bir tek Sensin. Biz doğar ve ölürüz, bizi hâlden hâle geçiren Sensin. Biz yoktan yarattığın fânileriz, ezelî ve ebedî olan yalnız Sensin. “Var” bildiklerimiz hepsi Tamam, gerçek olan bir tek Sensin. Rahmetinle esirge, hak yolundan ayırma bizi. Hak olan yalnız, Sensin, bâtıla meylettirme kalbimizi.

Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler