Eş Şehid

 Eş Şehid

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası;

Bilinenin ve bilinmeyenin şahidi. Her mekân ve zamanda hazır ve nâzır.

“Doğrusu Allah, her şeyin üzerinde şahid olandır.” (Hac, 17. Ayet Meali)

Şehîd, kelime mânâsıyla, ‘en ileri derecede şahit,’ ‘en büyük şahit’ mânâsına gelmektedir. Elbette Allah’ın şahitliği mahlukatın şahitliğine şüphesiz ki, benzemez. Çünkü kullar, başkası tarafından yapılan bir işe, dışardan nazar eder ve böylece o hadisenin şahidi oluyorlar. Allah ise o hadisenin bütün safhalarını bizzat yaratan Halık’tır.

“De ki: Sizinle benimle aramda Şehîd (şahid) olarak Allah yeter. Doğrusu O, kullarının bütün hallerini bilip görmektedir.” (isra, 96. Ayet Meali)

Her şeyi bilen ve gören. Her yerde hazır ve nazır. Her şeyi anında gören, her şeye şahit olan. Her zamanda hâdiselerin dış yüzünü bilen ve her yerde hazır ve nâzır olan.

Allah, mutlak surette her şeyi bilmesi bakımından Alîm’dir. Hâdiselerin esrarını, iç yüzünü bilmesi yönünden Habîr’dir. Dış yüzünü bilmesi yönünden de Şehîd’dir. Ve Allah, hayır olsun şer olsun, gizli olsun açık olsun her şeyin Şehîd’i, en büyük şahididir.

“Şahit olarak da Allah yeter.” (Nisa, 79. Ayet Meali)

Bu ismin mü’minin ruhunda derin tesirleri vardır. Her şeyin Şehîd’i olan Allah’a iman eden insan, hiçbir şeyin O’ndan gizli kalamayacağının şuuru içinde, daima güzel işler yapmaya, doğru söylemeye, takva dairesinde yaşamaya çalışır.

Kim ne yaparsa, ne zaman yaparsa, nasıl yaparsa Allah onu yaparken de görüyor. Müslüman bütün hayatı boyunca ve bilhassa namazda Allah’ı görüyor gibi huşu içinde o namazı kılmalıdır

YA ŞEHİD, Ey bilinen ve bilinmeyen her şeyin şahidi olan ŞEHÎD, Hiçbir işin kendisinden gizli kalamayacağı ancak Sensin. Her olaya, her yaşanmışlığı mutlak şahit ancak Sensin. İlminle geleceğin de geçmişin de şahidi ancak Sensin. Kuytu köşelerde Senin için dökülen gözyaşlarına şahit yine Sensin. Bizi iman üzere yaşat, yalnız imanımıza şahit ol. Hiçbir gözün girmediği bir yerde, Senin gördüğünü unutturma bize.

Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler