EL HAMİD ; Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası;

Övülmeye lâyıktır. Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Her türlü hamde lâyık olan O’dur.

Zatında övülmeye tek lâyık olan yüce Hamîd O’dur. O alemlerin Rabbidir. Yüce arşın tek sahibi O’dur.

“Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olan, Hesap gününün sahibi olan Allah’a mahsustur.” (Fatiha, 1-2-3-4. Ayet Mealleri)

Allah’ın azamet ve büyüklüğü karşısında hayret haline ulaşılmakta, bu azamet karşısında kul secdeye kapanınca onun hayret hali, “huzur, güven, sevgi, yakınlık ve tatmine dönüşmektedir.

” Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların teşbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz O halîmdir, çok bağışlayandır.” (İsra, 44. Ayet Meali)

Yaratılış gayesi kulluk olan biz insanların yaratıcımız olan yüce Allah’a her daim onu hamd ile şükür ile vermiş olduğu sağlığımıza, verdiği bütün nimetlere, rızıklara, işimize gücümüze, İslam dininde olup müslüman kullardan olduğumuza kalp ile, dil ile göz ile beden ile yüce Allah’a hamdü senalar sunmalıyız.

Elhamdülillah demek bizim yüce Allah’a sunduğumuz bir şükür ve teşekkürü olan kulluk görevimizdir. Hamd, elhamdülillah, şükür ve teşekkür Hamîd olan yüce Allah’adır.

“Duanın en yücesi ‘elhamdulillah’ tır.” (Hadis-i Şerif – Tirmizi Dua 9)

“Allah’a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür.” (Hadis-i Şerif – İbn Mâce Nikah 19)

“İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan Allah’tır. O, hakiki dosttur, övülmeye lâyık olandır.” (Şura, 28. Ayet Meali)

”Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Sonra da kâfir olanlar bunları, Rablerine eşit tutuyorlar.” (Enam, 1. Ayet Meali)

” O halde hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.” (Casiye, 36. Ayet Meali)

” Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Doğrusu Allah, hamd olunacak yegâne ganîdir. (Hac, 64. Ayet Meali)

” Ey insanlar, siz Allah’a muhtaç fakir kimselersiniz. Allah ise zengindir ve her hamde lâyıktır.” (Fatır, 15. Ayet Meali)

YA HAMİD, Ey hamd ancak kendisine mahsus olan HAMÎD, Bütün varlığın diliyle övülen Sensin. İhsanda ve ikramda cömertliğine eş bulunmayan Sensin. Her nefesimizde şükretsek, şükrümüzün az geleceği Sensin. Nimetlerini saymaya kalksak, ömrümüzün yetmeyeceği Sensin. Verene de Sen verirsin, teşekküre lâyık olan yalnız Sensin. Bütün övgüler Sanadır, medhine alıştır dilimizi. Minnet ancak Sanadır, şükrünle doldur kalbimizi.

Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler